อาการชาเท้า เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่พบมากในผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากจะสูญเสียการรับรู้ความรู้สึกแล้ว ยังอาจจะนําไปสู่การเกิดแผลที่เท้าจนกลายเป็นแผลเรื้อรัง และมีภาวะติดเชื้อทําให้เสียชีวิตได

ด้วยเหตุนี้ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลําพูน จึงได้ร่วมกัน
พัฒนารูปแบบการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โดยผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้านการนวดและสมุนไพร
แช่เท้ามาบูรณการปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

http://online.anyflip.com/bfln/ccsv/mobile/index.html


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 2020-01-24-5795859.pdf