เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมธรรมบรรยาย โดยท่านเจ้าอาวาส วัดประตูลี้ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยชมรมลีลาศเทศบาลเมืองลำพูน และให้ความรู้เรื่อง สังคมสูงวัยไร้วยาคติ