12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสดุดีคุณงามความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และทำประโยชน์มากมายแก่เพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลกร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และการรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพ โควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลในประเทศไทยกลายเป็นดั่งสมรภูมิที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ต้องออกรบอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อรักษาชีวิตคนไทยที่เจ็บป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะ