เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการส่งยาที่บ้าน แพทย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์พร้อมจ่ายยาส่งถึงบ้านผู้ป่วย ฯลฯ

การปฏิบัติงาน เมษายน 2563