เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการส่งยาที่บ้าน , แพทย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์พร้อมจ่ายยาส่งถึงบ้านผู้ป่วย , จัดเตรียม Set อุปกรณ์สำหรับให้ญาติผู้ป่วยติดเตียงทำแผลกดทับที่บ้าน , รับแจ้งลงทะเบียนผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด , จัดทำชุด Care Set ให้กับผู้มีรายชื่อกักตัว ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine) ฯลฯ