เมื่อวันที่11 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่1 ณ อาคารคุณธรรม36

เมื่อวันที่11 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่1 ณ อาคารคุณธรรม36

โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

มีการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประกอบเพลง "ระบำยอดหญ้า" โดยกลุ่มลีลาศเทศบาลเมืองลำพูน

กิจกรรมธรรมบรรยาย โดย พระครูปลัดสุทัศน์ สุทสฺสโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เรื่อง "ความสามัคคี เป็นบ่อเกิดความสำเร็จ"

การให้ความรู้ประจำเดือนกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เรื่อง มณีเวชกับผู้สูงอายุ วิทยากรโดย นายปวีณ เอี่ยมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 

และมีการแสดงโชว์ ชุดการแสดง "คีตะมวยไทย" ของคณะผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดลำพูนเพื่อเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป