เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ทีมเยี่ยมบ้าน (หมอ พยาบาล เภสัชกร และนักอาชีวบำบัด) จากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่

ชุมชนจามเทวี 1 ราย

ชุมชนพระคงฤาษี 2 ราย

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ 1 ราย

ชุมชนสันป่ายางหลวง 1 ราย