วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ทีมเยี่ยมบ้าน (หมอ พยาบาล เภสัชกร และนักอาชีวบำบัด) จากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้คำแนะนำในการจัดส่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตทั้งของผู้ป่วยและญาติ ได้แก่

ชุมชนสวนดอก 1 ราย

ชุมชนจามเทวี 1 ราย

ชุมชนสันดอนรอม 1 ราย

ชุมชนสันป่ายางหลวง 1 ราย