เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนตุลาคม 2563 รอบที่1 ณ อาคารคุณธรรม36

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำเดือนตุลาคม 2563 รอบที่2 ณ อาคารคุณธรรม36

โดยมี คุณนงลักษณ์ สุทธิเสน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

มีการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประกอบเพลง "หอยโคราช" โดยกลุ่มลีลาศเทศบาลเมืองลำพูน

ฟังธรรมบรรยาย โดย พระอานนท์ พรหมวํโส ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจามเทวี

และมีการให้ความรู้ประจำเดือน เรื่อง “มณีเวชกับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย คุณปวีณ  เอี่ยมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน