เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชลำพูน

โดยคุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล รก.ผอ.กองการแพทย์ ได้พบปะพูดคุยกับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนในครั้งนี้ด้วย

การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามงานของอสม.ที่ผ่านมาและได้เน้นย้ำตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรคให้อสม.เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่เข้ามาจากนอกพื้นที่ ทุกราย ผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร ให้กักตัว 14 วัน ส่วนจังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องรายงาน จนท. ทุกราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ในพื้นที่ และให้ อสม.ทุกคนติดตามข่าวสาร และคำสั่งมาตรการการควบคุมโรคทุกวัน

และมีการให้ความรู้ประจำเดือน เรื่อง “สถานการณ์ โควิด-19 ” โดยคุณชนิกานต์ จ๋าเต๋จ๊ะ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน