ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ได้ออกปฎิบัติงานสอบสวนโรค และแจกชุดกักตัวที่บ้านให้ ปชช.ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง