ท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 4 ราย