เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ปฎิบัติการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอก3 ตั้งเมษายน 2564 เป็นต้นมา

จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมานั้น ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ออกปฎิบัติงานควบคุมป้องกันโรค ทั้งการสอบสวนโรค  การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติตัว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งให้หนังสือคำสั่งกักตัวที่บ้าน (HOME Quarantine)พร้อมทั้งแจกชุดอุปกรณ์ดูและสำหรับใช้ในระหว่างการกักตัว (care set) ให้กลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการเก็บ Care set ขยะติดเชื้อของผู้ที่กักตัว