บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Covid-19 เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลลำพูนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มตามลำดับ
ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการปฎิบัติงานการส้ัมผัสกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้รับการฉีดเป็นอันดับแรกก่อน การฉีดวัคซีนจะได้รับฉีดทั้งหมด 2 เข็ม 

ในส่วนของประชาชนทั่วไปสามารถจองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ได้ผ่านทาง Line Official Account “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป