วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36โดย ได้รับเกรียติจาก คุณสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในวาระการประชุมมีการแจ้งเพื่อทราบเรื่องการอัพเดทคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนล่าสุด และอัพเดทสถายนการผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการกักตัวที่บ้าน และมีการให้ความรู้ประจำเดือนแก่ อสม.การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564 “การขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ”

การบรรยายความรู้หัวข้อ

 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก
 - จุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลในเมืองที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 - ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุและการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
 - การขับขี่อย่างปลอดภัย

โดย วิทยากร ร้อยตำรวจเอกพงษ์สถิต จันต๊ะยอด รองสารวัตรจราจร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน                        

การบรรยายความรู้หัวข้อ

- การดูแลยานพาหนะก่อนเดินทาง
- การขอและต่อใบอนุญาตขับขี่
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

โดย วิทยากร คุณสุรศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
และการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจารรถ โดย วิทยากร นายพิทักษ์ เชื้อชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโส จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ