เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม"ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

นำโดยท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม"ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง