ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเมืองลำพูน (โซนเจ้าภาพ) ครั้งที่2/2566 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเมืองลำพูน (โซนเจ้าภาพ) ครั้งที่2/2566 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม
โดยมีการชี้แจงกำหนดการวัน อสม.แห่งชาติ ในวันอาทิตย์ ที่26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โดยมีการชีเเจงแผนผังการจัดงาน และกติกาการเเข่งขันกีฬาเปตอง อสม.แห่งชาติอำเภอเมืองลำพูน จับฉลากเเบ่งสายการแข่งขันกีฬาเปตอง อสม. และ จับฉลากการเเข่งขันร้องเพลง