กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการอบรมโรคตาในวัยเด็ก ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการอบรมโรคตาในวัยเด็ก ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพื่ออบรมอการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กให้เเก่คุณครู โดยมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายบริการส่งเสริมสุขภาพ รักษาและป้องกันภาวะสายตาผิดปกคิในเด็ก และเพื่อให้เเว่นแก่เด็กที่จำเป็นต้องใส่แว่นฟรี และให้การรักษาโรคตาอื่นๆ ในเด็ก