โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู็ดูแลผู็สูงอายุผู้พิการในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู็ดูแลผู็สูงอายุผู้พิการในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพบปะ พูดคุย และกล่าวถึงโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเเนะนำวิธีการป้องกันและรักษา
และยังมีคุณเกวลิน สร้อยคำ นักกายภาพบำบัด มาเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำ และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู็ดูแลผู็สูงอายุผู้พิการในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด ให้แก่ผู้สูงอายุ