10 วิธีอยู่ในบ้าน เมื่อต้อง กักตัว 14 วัน

1. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
2. ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ
3. งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว
4. ยืนห่างจากผู้อื่นมากกว่า 4 เมตร
5. หากต้องออกจากบ้านไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ
6. อยู่ที่บ้าน จำกัดคนเยี่ยม รายงานตัว (โทร.1422 กรมควบคุมโรค)
7. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
8. แยกขยะติดเชื้อ (กระดาษทิชชู่ , หน้ากากอนามัย)
9. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง ลดการฟุ้งกระจายของไวรัส
10. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลล้างมือทันที

ในภาพอาจจะมี ข้อความ