การหลับใน คือ การหลับในระยะเวลาสั้นๆ เพียงชั่ววูปเดียว เป็นภาวะที่ร่างกาย มีการทำงานลดลง หรือช้าลง เป็นการสับสนระหว่างการหลับในกับการตื่น โดยมีการหลับเข้ามาแทรกการตื่น

ที่มา Cr : http://www.cgh.co.th/saimai/article-detail.php?item=46