ให้เด็กมีกิจกรรมตามปกติควบคู่กับการพักผ่อนที่เพียงพอ

แนะนำวิธีดูแลเด็กอย่างไรในช่วง covid-19

- ให้เด็กมีกิจกรรมตามปกติควบคู่กับการพักผ่อนที่เพียงพอ

- ถ้าโรงเรียนปิดต้องอยู่บ้านอย่าปล่อยให้เด็กๆว่าง สิ่งที่ดีที่สุดคือการหากิจกรรมให้เขาทำ เช่น อ่านหนังสือเล่นเกมเสริมความรู้ต่างๆ ที่ได้คิดและขยับร่างกาย

- หาเวลาให้เด็กๆ ออกไปวิ่งเล่น หรือขี่จักรยานข้างนอกบ้านบ้าง แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องเล่นเด็กในสวนสาธารณะ

- พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับไวรัส covid-19 อย่าคิดว่าเด็กๆไม่รับรู้อะไรเกี่ยวกับการแพร่ระบาดครั้งนี้

- อย่าจำกัดเด็กไว้ในบ้านหรือในห้องปิดตลอดเวลา เด็กต้องการการออกแรงและการออกกำลังกาย

- ให้ฝึกการป้องกันตัวเอง เพราะต้องมีบางเวลาที่เขาต้องดูแลตัวเอง เช่น การเข้าห้องน้ำ หรือของเล่นของเขาเอง