เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนอยู่ในสภาพแวดล้อม องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำสาร 3 ชนิดที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที

ไวรัสโคโรน่าสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน 2 ชั่วโมงถึง 9 วัน

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนอยู่ในสภาพแวดล้อม องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำสาร 3 ชนิดที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่

สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1%
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
และแอลกอฮอล์ 62%-70%

ที่มา : คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลาย และฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข