ชีวิตวิถีใหม่ "สงกรานต์ 2564" ดื่มไม่ขับ กลับบ้านอย่างปลอดภัย

"สงกรานต์ 2564" สถิติ "7 วันอันตราย" มีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นประจำทุกช่วงสงกรานต์ ซึ่งในแต่ล [...]

ห่วงเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เข้าใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง เพราะอาจเสี่ยงจมน้ำได้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหล [...]

Social distancing ระยะห่างทางสังคม & 10 วิธีต้าน covid-19

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ ทำได้ เริ่มต้นจากตัวเองก่อน มาดู 10 วิธีต้าน COVID­19 กันค่ะ [...]

สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดเชื้อ

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนอยู่ในสภาพแวดล้อม องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำสาร 3 ชนิดที่สามาร [...]

การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงการระบาดของ COVID-19

ผู้ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ COVID­19 ได้รุนแรง สำหรับผู้เป็นเบาหวานควรระมัดระวังการหลีกเ [...]

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวกรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวกรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว / พักร่วมกับผู้อื่น [...]

เมื่อต้องกักตัว 14 วัน เตรียมที่พักและอุปกรณ์อย่างไรให้พร้อม

ที่มา : คำแนะนำการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [...]