ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563 ต [...]

เทศบาลเมืองลำพูนมอบเจลแอลกอฮอลล์ สนับสนุนการทำงานให้ อสม.

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ เป็นตัวแทนในการมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 135 ขวด เพื่ [...]

ประชุม อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2563 การให้ความ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนจะได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2563

สำหรับประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ [...]

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการ [...]

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการ [...]

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการ [...]

คณะผู้บริการเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองการแพทย์ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลจำนวน12ราย

วันที่12 พฤษภาคม.2563 คณะผู้บริการเทศบาลฯ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลจำนว [...]

12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสดุดีคุณงามความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิด [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563

ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซี [...]

บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปฎิบัติงานบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อป้องกัน [...]