ติดต่อหน่วยงาน
จำนวนคนเข้าดู
 3363 ลงวันที่  8 ธันวาคม 2552  
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน 356/1 ถ.สันป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel/Fax 053-525776
 
ชื่อผู้ใช้ ::
รหัสผ่าน ::
เพจกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
MICT
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
ระบบรายงาน
แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย
บันทึกการปฎิบัติงาน