รู้ไหมว่าเราสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียงแค่กรอกข้อมูล รหัสประชาชน และ วันเดือนปี เกิด 

ได้ที่นี่
http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml