ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ขอขอบคุณ คุณเบญจสิริ จันทนรุ่งโรจน์ ที่ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 80 ชิ้น มูลค่า 1,500 บาท ให้กับทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดย มีคุณสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป