ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม พร้อมด้วยคุณอรนุช ศรีปัทกุลกิจ ได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณทัศนีย์ สุทธิไชยากุล รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนจะได้นำไปเพิ่มจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ที่มารับบริการต่อไป