เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ได้รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 74 ท่าน ได้ศึกษาดูงานการบริหารงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นางสาววราภรณ์ มูลธง รักษาผู้อำนวยการกองการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ