ขอขอบคุณ
ครอบครัว พ.ต.ต.สำรวม จันคะณา
ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1. รถเข็น จำนวน 2 คัน
2. walker ช่วยเดิน 1 อัน
ซึ่งทางศูนย์บริการฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อคนไข้รายอื่นต่อไป
และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ครอบครัวผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง