บริษัท ยูนิลีเวิร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้มอบไอศกรีมวอลล์ ให้ จนท. ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ขอขอบคุณ ตัวแทนจาก บริษัท ยูนิลีเว [...]

เมื่อท่านมีปัญหาควรหาที่ปรึกษา โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323

เมื่อท่านมีปัญหาควรหาที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก จะได้ผ่านไปถ้าใจเรายังสู้ อยู่เพ [...]

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทา [...]

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID­19) ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จ [...]

ไทยเบฟเวอเรจ มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร ให้ศูนย์บริการฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบแอลกอฮอล์ 7 [...]

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน งดให้บริการบางแผนก

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน งดให้บริการบางแผนก [...]

รู้ไหม...ว่าเราสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองผ่านระบบออนไลน์

รู้ไหมว่าเราสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งจุดคัดกรองผู้มารับบริการทุกราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาอย่างเข้มงวด มีการ [...]

กรมควบคุมโรค แนะยึด`คาถา 5 ย.`ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรค แนะยึด`คาถา 5 ย.`ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล [...]