ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สัญชาติไทย เพศหญิง หรือชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี มีวุฒการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เปิดรับสมัครรับสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 053 525776 ต่อ 318

- รับสมัครถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น โดยประกาศผ่าน เฟสบุ๊คของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

***ในวันที่สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้ ***
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4.ใบรับรองการผ่านงานหรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ( ถ้ามี )
5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

 

กรอกใบสมัครงานออนไลน์ได้ที่นี้

https://forms.gle/7QHcVkiRpk8Kg1kt5