ตามที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบข้อเขียน เวลา 09.00 น และสอบสัมภาษณ์ ในเวลา 13.00 น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โทรสอบถามเพิ่มเติม 053-525776 ในเวลาราชการ

**ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
  4. ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
  5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ