ตามที่กองการแพทย์  ได้เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง  ผู้ช่วยการเงินและบัญชี ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผลการคัดเลือกดังนี้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี อันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน