ตามที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมือลำพูน