ตามที่กองการแพทย์  ได้เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2564 ผลการคัดเลือกดังนี้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อันดับที่ 1 - 2 และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อันดับที่ 1 - 2 มารายงานตัวในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน