ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ20- 35 ปี มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านพยาบาล สาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. คนสวน จำนวน 1 อัตรา อายุ 35 - 55 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 สัญชาติไทย ขยัน อดทน สู้งานหนัก มีความรับผิดชอบในงาน

เปิดรับสมัครรับสมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 053 525776 ต่อ 318

- รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น
- หลังปิดรับการสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดยประกาศผ่าน เฟสบุ๊คของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

***ในวันที่สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้ ***
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4.ใบรับรองการผ่านงานหรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ( ถ้ามี )
5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

https://forms.gle/yNQ2deKURrQoaJnj8