ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
ตามที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน