ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำรถฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา
- สัญชาติไทย
- เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
- มีวุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

- ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคนไข้ (ประจำรถฉุกเฉิน)

เปิดรับสมัครรับสมัครออนไลน์  https://forms.gle/245buR5hXxBjctXS9
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 053 525776 ต่อ 318

- รับสมัครถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
- หลังปิดรับการสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดยประกาศผ่าน เฟสบุ๊คของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

 

***ในวันที่สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้ ***
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4.ใบรับรองการผ่านงานหรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ( ถ้ามี )
5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

ลิงค์สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

https://forms.gle/245buR5hXxBjctXS9