ลำดับ หัวข้อ
1 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
4 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
7 ประกาศขยายเวลา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
8 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
9 ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
10 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำรถฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา
11 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้