"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับแรงงานต่างด้าวในชุมชนบ้านหลวยและตลาดประตูลี้

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด­19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้ [...]

ศูนย์บริการฯ ตรวจคัดกรองโควิด-19 ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บร [...]

รพ.ลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และ สสจ.ลำพูน ปูพรมฉีดไฟเซอร์แก่นักเรียน สร้างภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดฉีดวัคซีน (Pfizer) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น­ตอนปลาย ในสถานศึกษา อำเภอเมืองลำพูน ที่ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่4

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด­19 ด้วยชุด [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอขอบคุณ บริษัทเอซเธติค บายแอมเพ็ค จำกัด ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณ ประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID­19) ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีบริ [...]

ประกาศ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid­19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อ Covid­19 จึงงดให้บริการผู้ป่วยนอก [...]

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นให้ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม พร้อมด้วยคุณอรนุช ศรีปัทกุลกิจ ได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้เพื่อบริการประชาชนผู้ที่มาร้บบริการ [...]

สาระความรู้


ชัวร์โควิด และวัคซีน

สาระความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิค­19 [...]