"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

ประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 [...]

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564 “การขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ”

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทาง [...]

โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2

เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหนะ พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้ [...]

ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม และได้ให้ความรู้ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระ [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นให้ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม พร้อมด้วยคุณอรนุช ศรีปัทกุลกิจ ได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้เพื่อบริการประชาชนผู้ที่มาร้บบริการ [...]

สภากาชาดไทยรับสมัครอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

มาร่วมเป็นสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วยกันค่ะ [...]

สาระความรู้


ชัวร์โควิด และวัคซีน

สาระความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิค­19 [...]