"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

โครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย เทศบาลเมืองลำพูน

วันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเ [...]

โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน (ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่­อุบัติซ้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน (ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด­19) ประจ [...]

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จะจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในถนนคนเดินลำพูน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมความปลอดภัยให้ผู้บริโภค [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


รายชื่อหน่วยบริการที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาระบบบัตรทองในพื้นที่เขต กทม.

รายชื่อหน่วยบริการที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการระบบบัตรทองในพื้นที่เขต กทม. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป [...]

เตือนปชช. ระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันลอยกระทงทุกปีที่ผ่านมามักจะมีอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัดและดอกไม้ไฟ ทำให้ได้รับบาดเจ็บตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย หากบาดเจ็บรุนแรงอาจสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ [...]

ประชาสัมพันธ์จะมีการกิจกรรมการตรวจตา ตรวจเท้า และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประเมินควา [...]

สาระความรู้


ไวรัส RSV ภัยร้ายของลูกน้อย

ประเทศไทยพบเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ได้บ่อย ในช่วงฤดูฝน และ ฤดูหนาว และพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาจจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่มีปัญห [...]

ตรวจพบสาร "พาราควอต" ในน้ำปู ถึงร้อยละ 33 จาก 24 ตัวอย่าง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ

เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33 หรือ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด ใน 6 จังหวัด โดยตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของการตกค้า [...]