"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม"ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม"ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำพูน เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ให้สังคมเมืองลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีด วัคซีนโควิด­19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งให้บริการตามขั้นตอนการฉีดวัคซีนโค [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด­19 ชนิดใดมา [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 3กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด­19 ด้วยชุ [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ประกาศ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid­19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อ Covid­19 จึงงดให้บริการผู้ป่วยนอก [...]

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นให้ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม พร้อมด้วยคุณอรนุช ศรีปัทกุลกิจ ได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้เพื่อบริการประชาชนผู้ที่มาร้บบริการ [...]

สภากาชาดไทยรับสมัครอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

มาร่วมเป็นสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วยกันค่ะ [...]

สาระความรู้


ชัวร์โควิด และวัคซีน

สาระความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิค­19 [...]