"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

บุคลากรของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ที่ รพ.ลำพูน

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Covid­19 เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลลำพูนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา [...]

อสม.ส่งยาถึงบ้าน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินโครงการส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงที่บ้าน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องออกจากบ้าน เพื่อลดการติดต่อ สัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ [...]

ศูนย์บริการฯปรับรูปแบบการให้บริการรับสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด­19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมานั้น ทางศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับรูปแบ [...]

จนท.ศูนย์บริการฯ ปฎิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอก3

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ปฎิบัติการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid­19 ระลอก3 ตั้งเมษายน 2564 เป็นต้นมา [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


บุคลากรของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกที่ รพ.ลำพูน

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เริ่มทยอยฉีดวัคป้องกันโรคติดเชื้อ Covid­19 เข็มที่ 1 ที่โรงพยาบาลลำพูน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที [...]

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน หยุดให้บริการบางแผนก

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid­19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส Covid­19 จึงหยุดให้บริการบางแผนก [...]

การประกวดคลิปสร้างสรรค์

การประกวดคลิปสร้างสรรค์ "บริการแก่คนไทยทุกครอบครัว จากหมอประจำตัว 3 คน" ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน ในการประกวดในระดับเขตสุขภาพที่ 1 ขอเชิญช่วยกันกด Like แล [...]

สาระความรู้


รู้หรือไม่ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หากติดเชื้อ covid-19 จะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ

ดังนั้นเมื่อคุณมีรายชื่อไปฉีดวัคซีนควรไปฉีดวัคซีนตามนัด เคร่งครัดมาตรการ DMHTT เพื่อตัวคุณเองปลอดภัย และลดความเสี่ยงเสียชีวิตจาก Covid­19 [...]