"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองลำพูนและกองการแพทย์ฯ ร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อม เนื่องในงานประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2566 [...]

ประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน [...]

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ศุนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ และ คุณกาญจนา สงวนศักดิ์

ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ และ คุณกาญจนา สงวนศักดิ์ ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งทางศูนย์บริการฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุป [...]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาตรวจตา และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนประจำ ปีงบประมาณ 2566 [...]

สาระความรู้


Breast Cancer มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเกิดเนื่องการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนมทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้องอก โดยหากไม่ได้รับการรักษา มะเร็งจะโตขึ้นและกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ก่อนที่จะกระจายไปอวัยวะอื่นๆ [...]

Cervical Cancer มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูกซึ่งอยู่บริเวณช่วงล่างของมดลูกและเชื่อมต่อกับช่องคลอด โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือเอ [...]

โรคชิคุนกุนยา

โรคชิคุนกุนยา การติดต่อของโรคชิคุนกุนยา ชิคุนกุนยา เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในตระกูล Togaviridae โดยมียุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegyp [...]