"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ 2565

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันปัญหาการทำร้ายตนเองในชุมชน นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต แก้ปัญหาการทำร้ายตนเองอย่างมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนโดยผ่านกลไก 4 Pillar พัฒนาอย่างยั่งยืน [...]

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู และติดตามการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

เพื่อคำนวณภาวะเสี่ยงต่อการพลักตกหกล้ม ซึ่งต้องได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสาธารณสุข เรื่องปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการป้องกัน [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย โรคจากการทำงาน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม รวมถึงการป้องกันโรคจากการทำงาน [...]

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอขอบคุณร้านเรนโบว์(ประทุมวรรณ ธนะขว้าง) และร้านพันธ์สี (รุ่งนภา เสนาวัน) ร่วมกันตัดเย็บหมวกผ้าฝ้ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ส่งมอบให้ กับกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 29 เมษายน 2565 ร้านเรนโบว์(ประทุมวรรณ ธนะขว้าง) และร้านพันธ์สี (รุ่งนภา เสนาวัน) ร่วมกันตัดเย็บหมวกผ้าฝ้ายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ส่งมอบให้ กับกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน [...]

อากาศเริ่มร้อนขึ้นทุกวัน โปรดระวัง!!โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า หรือที่เรียกติดปากกันว่า โรคกลัวน้ำ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเข้าทางบาดแผลที่ถูกกัด ข่วน หรือเพียงแค่สัตว์ที่ติดเชื้อมาเล [...]

สาระความรู้


4 วัคซีนจำเป็น ในผู้สูงอายุ

นอกจากวัคซีนป้องกันโควิด­19 แล้ว ยังมีอีก 4 วัคซีนจำเป็นที่ผู้สูงอายุ ควรรู้จักและฉีดป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย [...]

วิธีดูแลและป้องกันเด็กเล็ก จากโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด­19 ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่มพบมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองและคนใกล้ชิด ควรหมั่นสังเกตสุขภาพของเด็กอยู่เสมอ และควรสอนให้เด็กรู้จักรักษาสุขอนามัย เพื่อช่วยลดควา [...]