"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 6­7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่ง [...]

เทศบาลเมืองลำพูนมอบโล่และเหรียญที่ระลึก ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองลำพูนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองลำพูน 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองลำพูน วิทยากรจากโรงพยาบาลลำ [...]

โครงการอบรมเพื่อสร้างการรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy ให้กับบุคลากรสุขภาพและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณปร [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


นำเสนอการใช้งานระบบ“ผ่อดีดี LTC ” ศูนย์บริการฯ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองการแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธา [...]

กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนสูงวัย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเพื่อนสูงวัยครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมฯ จำนวน 5 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเยี่ยมเยืยนให้กำลังใจ โดยกิจกร [...]

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน หยุดให้บริการ 6-8 เมษายน 2567

แจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 6 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันจักรี เปิดทำการในวันที่ 9 เมษายน 2567 [...]

สาระความรู้


ฮีทสโตรก

สัญญาณเตือนโรคฮีทสโตรก ที่ควรระวัง [...]

ฝุ่น PM 2.5 ควรดูแลตัวเองยังไง...ไม่ให้สุขภาพพัง!

ปัญหาฝุ่นละอองจิ๋ว อย่าง ฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาบั่นทอนสุขภาพและการใช้ชีวิตของใครหลายคน ไม่ว่าจะกระตุ้นอาการภูมิแพ้อากาศ คัดจมูกไปจนปวดไมเกรน หรือผดผื่นคันเพราะปัญหาภูมิแพ้ผิวหนัง แล้วแบบนี้เราจะมีวิธีต่ [...]