"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน [...]

กิจกรรมการตรวจตา และ ตรวจฟัน ตรวจเท้า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 [...]

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนางจิราภรณ์ เสวะกะ ผอ.กองการแพทย์ร่วมพบปะพูดคุย [...]

โครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567 โดยนางจิราภรณ์ เสวะกะ ผอ.กองการแพทย์ร่วมพบปะ [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนำบุตรหลานรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง นำบุตรหลานที่มีอายุดังต่อไปนี้ ­9 เดือน ­1 ขวบครึ่ง ­2 ขวบครึ่ง ­3 ขวบครึ่ง ­5 ขวบ [...]

จดหมายข่าวศูนย์บริกาสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ หริพจน์พรกุล และคุณจิตร ใจทะวงค์ (จิตรหม้อน้ำ) ที่ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยทางศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จะได้นำไป [...]

สาระความรู้


ฮีทสโตรก

สัญญาณเตือนโรคฮีทสโตรก ที่ควรระวัง [...]

ฝุ่น PM 2.5 ควรดูแลตัวเองยังไง...ไม่ให้สุขภาพพัง!

ปัญหาฝุ่นละอองจิ๋ว อย่าง ฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาบั่นทอนสุขภาพและการใช้ชีวิตของใครหลายคน ไม่ว่าจะกระตุ้นอาการภูมิแพ้อากาศ คัดจมูกไปจนปวดไมเกรน หรือผดผื่นคันเพราะปัญหาภูมิแพ้ผิวหนัง แล้วแบบนี้เราจะมีวิธีต่ [...]