"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการ กองกา [...]

ประชุม อสม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่31 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รอบแรกตามที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้จองและนัดวันฉีดวัคซีนไว้

ซึ่งมีประชาชนที่ได้จองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มารับบริการจำนวน 196 ราย [...]

บุคลากรของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ที่ รพ.ลำพูน

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Covid­19 เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลลำพูนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


สภากาชาดไทยรับสมัครอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

มาร่วมเป็นสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วยกันค่ะ [...]

ขอขอบคุณ คุณอุดมพรรณ มูลกันทา ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณ ประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID­19) ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีบริ [...]

สาระความรู้


รู้หรือไม่ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หากติดเชื้อ covid-19 จะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติ

ดังนั้นเมื่อคุณมีรายชื่อไปฉีดวัคซีนควรไปฉีดวัคซีนตามนัด เคร่งครัดมาตรการ DMHTT เพื่อตัวคุณเองปลอดภัย และลดความเสี่ยงเสียชีวิตจาก Covid­19 [...]