"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเป้าหมาย [...]

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชน [...]

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก (ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขยับกายสบายชีวีด้วยฤๅษีดัดตน) [...]

โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้กับแกนนำสุขภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอขอบคุณ ครอบครัว พ.ต.ต.สำรวม จันคะณา

ขอขอบคุณ ครอบครัว พ.ต.ต.สำรวม จันคะณา ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลจำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย [...]

อสม.เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต

กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ปรากฏว่า นาง อัญชิรา [...]

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด แลกเปลี่ยนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนค [...]

สาระความรู้


โรโนไวรัส

โรคท้องร่วง จากโรโนไวรัส [...]

ไวรัสโรต้า

ไวรัสโรต้า อาการและ การป้องกัน การรักษา [...]

“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” [...]