"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการส่งยาที่บ้าน , แพทย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์พร้อมจ่ายยาส่งถึงบ้านผู้ป่วย , จัดเตรียม Set อุปกรณ์สำหรับ [...]

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการส่งยาที่บ้าน , แพทย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์พร้อมจ่ายยาส่งถึงบ้านผู้ป่วย , จัดเตรียม Set อุปกรณ์สำหรับ [...]

รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เนื่องเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด­19 ศูนย์บริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เช่น การให้บริการส่งยาที่บ้าน แพทย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์พร้อมจ่ายยาส่งถึงบ้านผู้ป่วย ฯลฯ [...]

คณะผู้บริการเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองการแพทย์ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลจำนวน12ราย

วันที่12 พฤษภาคม.2563 คณะผู้บริการเทศบาลฯ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลจำนวน12ราย เป็นอุปกรณ์จำนวน 17รายการ ได้แก่ เตียงผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะที่นอนลม รถเ [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


รายนามผู้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID­19) ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างไม่เพียงพอต่อก [...]

เมื่อท่านมีปัญหาควรหาที่ปรึกษา โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323

เมื่อท่านมีปัญหาควรหาที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก จะได้ผ่านไปถ้าใจเรายังสู้ อยู่เพื่อคนที่เรารัก และรักเรา โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่1 เชียงใหม [...]

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก)

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) [...]

สาระความรู้


ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยุงลาย

เคยสงสัยไหมว่าทำไมยิ่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย แต่ยุงลายก็ยังกลับมาเยอะเหมือนเดิม [...]

"เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด...ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ"

หลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆ เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำอื่นๆ คือ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" [...]