"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 [...]

โครงการใช้สมุนไพรท้องถิ่น : กินผักพื้นบ้านทานสมุนไพรปรุงอาหารให้เป็นยา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการ [...]

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมแผ่นรองซับ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567 [...]

ประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น 1 [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


คลินิก 4 สนุก

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนของเรา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ขอขอบคุณ ครอบครัวโอกระจ่าง และบุตร-หลาน

ขอขอบคุณ ครอบครัวโอกระจ่าง และบุตร­หลาน ที่ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อนำไปให้บริการผู้ป่วย จำนวน 3 เครื่อง โดยได้อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่คุณแม่มาลี โอกระจ่าง ซึ่งทางศูนย์บริการฯ จะได้นำไปใช้ประ [...]

สาระความรู้


Breast Cancer มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเกิดเนื่องการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนมทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้องอก โดยหากไม่ได้รับการรักษา มะเร็งจะโตขึ้นและกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ก่อนที่จะกระจายไปอวัยวะอื่นๆ [...]