"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะเเทรกซ้อน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะเเทรกซ้อน "ป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง" [...]

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู็ดูแลผู็สูงอายุผู้พิการในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด ให้แก่ผู้สูงอายุ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู็ดูแลผู็สูงอายุผู้พิการในการฟื้นฟูกายภาพบำบัด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริก [...]

อมรมโรคตาในวัยเด็ก

กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการอบรมโรคตาในวัยเด็ก ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน [...]

การประชุม อสม. กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเมืองลำพูน (โซนเจ้าภาพ) ครั้งที่2/2566 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


อสม.เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต

กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ปรากฏว่า นาง อัญชิรา [...]

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด แลกเปลี่ยนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนค [...]

สถาบันพระปกเกล้าได้มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท)

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันพระปกเกล้า โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถา [...]

สาระความรู้


กรมอนามัย แนะวิธี “เช็กโซเดียม” ใน 1 วัน ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเช็กโซเดียมสำหรับประชาชน ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัม คิดอย่างไร ให้ไม่งง ย้ำลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ตามหลัก 6: 6: 1 คือ น้ำตาล น้ำมัน ไม่เกิน 6 ช้ [...]

วันไตโรค

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม 2565 [...]

คำแนะนำหลังการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนก็เปรียบเสมือนกับยา สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง [...]