"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

โครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่

ทำการเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid­19) ตามมาตรการป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนปฎิบัติงานต้านโควิด-19

ควบคุมป้องกันโรค โดยดำเนินการแจกชุดกักตัวที่บ้านให้กับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดลำพูน เก็บขยะติดเชื้อ โดยทาง อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมฝึกปฎิบัติงานในคร [...]

อสม.หมอประจำบ้าน เทศบาลเมืองลำพูน (รุ่นที่2) ออกฝึกปฏิบัติงานลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13และ14 มกราคม 2564 อสม.หมอประจำบ้าน เทศบาลเมืองลำพูน (รุ่นที่2) ออกฝึกลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


โรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ป้องกันได้ด้วยมาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด และฉีดวัคซีนป้องกัน”

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดหน้าฝน พบโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ [...]

ช่องทางการให้บริการจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ช่องทางที่เปิดให้ผู้มีสิทธิรับบริการสามารถจองนัดหมายเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 [...]

ประกาศจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน งดให้บริการบางแผนก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID­19 ระลอกใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ศูนย์บริการฯ จึงของดให้บริการบางแผนก [...]

สาระความรู้