"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในระบบบริการปฐมภูมิ"

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนในปีงบประมาณ 2563 และพิ [...]

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 กับทางเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 กับทางเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ทีมเยี่ยมบ้านจากศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โครงการเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด19 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน [...]

เปลี่ยนสิทธิบัตรทอง ง่ายๆ ผ่าน Line Official Account สปสช

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ผ่านทางช่องทาง Line Official Account [...]

สืบสานประเพณีทานสลากภัต สลากย้อม เมืองลำพูนประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน อสม.เทศบาลเมืองลำพูน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน สืบสานประเพณีทานสลากภัต สลากย้อม เมือง [...]

สาระความรู้


โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา)

“โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา” เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายสวน และยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วย [...]

หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดพิษไม่ควรเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหาร

ในช่วงหน้าฝนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติ ประชาชนควรระมัดระวังหากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือไม่ ไม่ควรเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหาร หากเป็นเห็ดที่มีพิษ [...]