ศูนย์บริการฯปรับรูปแบบการให้บริการรับสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด­19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อี [...]

จนท.ศูนย์บริการฯ ปฎิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอก3

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ปฎิบัติการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid­19 ระลอก3 ตั้งเมษายน 25 [...]

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนประจำเด [...]

กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดหนองดอก เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และอาสาสมัครสาธ [...]

โครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมที่เลี้ยงเด็กใน [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่

ทำการเฝ้าระวัง และให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อป้องกันการแพร [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนปฎิบัติงานต้านโควิด-19

ควบคุมป้องกันโรค โดยดำเนินการแจกชุดกักตัวที่บ้านให้กับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง พื้นที่ที่ม [...]

อสม.หมอประจำบ้าน เทศบาลเมืองลำพูน (รุ่นที่2) ออกฝึกปฏิบัติงานลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 13และ14 มกราคม 2564 อสม.หมอประจำบ้าน เทศบาลเมืองลำพูน (รุ่นที่2) ออกฝึกลงพื้นที่พร้อมกับ [...]

เทศบาลเมืองลำพูนมอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจจา [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ปฎิบัติงานสอบสวนโรค และแจกชุดกักตัวที่บ้านให้ ปชช.ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ได้ออกปฎิบัติงานสอบสวนโรค และแจกชุดกักตัวที่บ้านให้ [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ปฎิบัติงานแจกชุดกักตัวที่บ้านที่ให้ ปชช.ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID­19 ในประเทศได้เริ่มกับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง และไ [...]

ประชุมอสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน [...]