กิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว [...]

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยเรื้อรังฯ (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียน [...]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตาม [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลและส่งเสริมส [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังฯ ( ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุ 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเ [...]

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชี [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ให้บริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้เริ่มออกให้บริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 17 ชุมชนในเขตเท [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสร [...]

โครงการใช้สมุนไพรท้องถิ่น : กินผักพื้นบ้านทานสมุนไพรปรุงอาหารให้เป็นยา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงกา [...]

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมแผ่นรอ [...]

ประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนพิการเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื [...]