ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม"ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนได้ลงพื้นที่ฉีด [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำพูน เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ให้สังคมเมืองลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีด วัคซีนโควิด­ [...]

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน วัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชท [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 3กันยายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าท [...]

โครงการ อสม. ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอาสาสมั [...]

โครงการ อสม. ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2564

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเ [...]

ศูนย์บริการฯ มอบป้ายโครงการผักติดดาว ให้กับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเครือข่ายผักติดดาว ออกเก็บตัวอ [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ลุยเชิงรุกคัดกรองโควิด­19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยง เพื [...]

ศูนย์บริการฯ ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม

มื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปฏิบัติง [...]

โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลลำพูนลงพื้นที่ให้บริการฉีควัคซีนโควิด­19 เคลื่อนที่ให้กับประชา [...]

เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มอบรมเจ้าหน้าที่ด่านหน้า พร้อม รับ-ส่งผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท [...]

ประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [...]