ลำดับ หัวข้อ
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
3 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ประจำรถฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
6 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
8 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
9 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
11 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
12 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
13 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
14 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
15 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน