ลำดับ หัวข้อ
1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
3 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
6 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
9 ประกาศขยายเวลา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
10 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
11 ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
12 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำรถฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา
13 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้