ลำดับ หัวข้อ
1 รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำรถฉุกเฉิน 2 ตำแหน่ง
2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองการแพทย์ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองการแพทย์ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
4 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชีและคนสวน
6 รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองการแพทย์ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
10 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
12 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ประจำรถฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
14 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
15 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล