ลำดับ หัวข้อ
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 ตำแหน่ง
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 ตำแหน่ง
3 รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำรถฉุกเฉิน 2 ตำแหน่ง
4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองการแพทย์ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองการแพทย์ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
6 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
7 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชีและคนสวน
8 รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
9 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการกองการแพทย์ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
14 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ประจำรถฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้