ลำดับ หัวข้อ
1 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
4 ประกาศขยายเวลา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
6 ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
7 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำรถฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา
8 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้