ลำดับ หัวข้อ
1 ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฎิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
2 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำรถฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้