ฮีทสโตรก

สัญญาณเตือนโรคฮีทสโตรก ที่ควรระวัง [...]

ฝุ่น PM 2.5 ควรดูแลตัวเองยังไง...ไม่ให้สุขภาพพัง!

ปัญหาฝุ่นละอองจิ๋ว อย่าง ฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาบั่นทอนสุขภาพและการใช้ชีวิตของใครหลายคน ไม่ว่าจะกระตุ้น [...]

Breast Cancer มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเกิดเนื่องการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนมทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้องอก โดยหาก [...]

Cervical Cancer มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูกซึ่งอยู่บริเวณช่วงล่างของมดลูกและเชื่อมต่อกับช่องค [...]

โรคชิคุนกุนยา

โรคชิคุนกุนยา การติดต่อของโรคชิคุนกุนยา ชิคุนกุนยา เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา เป [...]

“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เ [...]

วัณโรค

วัณโรค (Tuberculosis:TB) เป็นโรคติดต่อทางการหายใจ เชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางละอ [...]

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก WORLD MALARIA DAY

ไข้มาลาเรีย โรคติดต่อจากยุงก้นปล่อง (Malaria) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำ [...]