“เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เ [...]

วัณโรค

วัณโรค (Tuberculosis:TB) เป็นโรคติดต่อทางการหายใจ เชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางละอ [...]

25 เมษายน วันมาลาเรียโลก WORLD MALARIA DAY

ไข้มาลาเรีย โรคติดต่อจากยุงก้นปล่อง (Malaria) โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำ [...]

โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก

“โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก” ( Heatstroke ) คือ โรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน โดยเกิดจากที่อยู่ [...]

7 วันอันตราย

ช่วงควบคุมเข้มข้นฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [...]

กรมอนามัย แนะวิธี “เช็กโซเดียม” ใน 1 วัน ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเช็กโซเดียมสำหรับประชาชน ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัม [...]

วันไตโรค

วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม 2565 [...]

คำแนะนำหลังการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนก็เปรียบเสมือนกับยา สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน [...]

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยม [...]

โรคท้องร่วง

โรคท้องร่วง (Diarrhea) คือ ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวเกิน 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเหลวเป็นน้ำบ่อยเกิน [...]