ลดกินเค็มหยุดเสี่ยงโรค

เคยลองสังเกตไหมว่า...รสชาติของอาหารที่เรากินแต่ละมื้อนั้น เข้าข่ายพฤติกรรมติดเค็มหรือไม่ ถ้าใช่...คง [...]

5 วิธี กินผัก ลดเสี่ยง เลี่ยงสารเคมี

ผักและผลไม้  เป็นอาหาร  2  หมู่ ในอาหารหลัก  5  หมู่ของไทย  แม้ว่าการกินผักและผลไม้  จะทำให้ร่างกายไ [...]

โรคที่มากับฤดูฝน

ช่วงนี้เข้ามาสู่ฤดูฝนอีกครั้ง ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากความ [...]

การหลับใน คืออะไร

การหลับใน คือ การหลับในระยะเวลาสั้นๆ เพียงชั่ววูปเดียว เป็นภาวะที่ร่างกาย มีการทำงานลดลง หรือช้าลง เ [...]

12 วิธีสร้างสุขอนามัยเพื่อส่วนรวม ต้านโควิด-19

เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง หรือต้องเดินทางเพื่อทำกิจวัตรที่จำเป็น เช่น ไปเรียน ไปทำงาน [...]

โซเดียมกับอาหารแปรรูป

การบริโภคโซเดียมมากเกินไป มีผลเสียต่อสุขภาพ การบริโภคโซเดียมสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ของโรคไม [...]

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะทางคลินิกที่ส [...]

ไข้เลือดออก (Dengue Fever)

โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุ [...]

8 new normal

ชีวิตวิถีใหม่ การปรับตัวในภาวะ COVID­19 ในที่ทำงาน ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต [...]

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยุงลาย

เคยสงสัยไหมว่าทำไมยิ่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย แต่ยุงลายก็ยังกลับมาเยอะเหมือนเดิม [...]

"เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด...ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ"

หลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆ เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง และโรคติดต่อทางอาหารแล [...]

ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ โดยป้องกันเชิงรุกในพื้น

รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค [...]