สปสช.ชื่นชมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ของเทศบาลเมืองลำพูน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชื่นชมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ของเทศบาลเมืองลำพูน [...]