ตารางการให้บริการ

วัน /เวลา

08.00-12.00 น.

12.00-18.00 น.

จันทร์

คลินิกวางแผนครอบครัว

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

อังคาร

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกโรคกระดูกและข้อ

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกโรคกระดูกและข้อ

พุธ

คลินิกสุภาพเด็กดี

คลินิกตรวจพัฒนาการเด็ก-กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

คลินิกให้คำปรึกษา

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกตรวจรักษาโรคเด็ก

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

พฤหัสบดี

คลินิกโรคเบาหวาน

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศุกร์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก

คลินิกฝากครรภ์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

เสาร์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์