ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน หยุดให้บริการ 6-8 เมษายน 2567

แจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 6 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันจักรี เปิดทำการในวันที่ 9 [...]

เตือนภัย 5 โรคฤดูร้อนที่ควรระวัง

5 โรคภัยสุขภาพในฤดูร้อน ที่เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยอาจจะอันตรายถึงชีวิตหาก [...]

คลินิก 4 สนุก

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนของเรา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ขอขอบคุณ ครอบครัวโอกระจ่าง และบุตร-หลาน

ขอขอบคุณ ครอบครัวโอกระจ่าง และบุตร­หลาน ที่ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อนำไปให้บริการผู้ป่วย จ [...]

ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ และ คุณกาญจนา สงวนศักดิ์

ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ และ คุณกาญจนา สงวนศักดิ์ ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำ [...]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกาตรวจตา และตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบา [...]

ขอขอบคุณ ครอบครัว พ.ต.ต.สำรวม จันคะณา

ขอขอบคุณ ครอบครัว พ.ต.ต.สำรวม จันคะณา ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลจ [...]

อสม.เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต

กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาค [...]

เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด แลกเปลี่ยนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และน [...]

สถาบันพระปกเกล้าได้มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท)

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู [...]

รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ได้รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหว [...]