ประกาศ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid­19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีผู้ติดเชื้อ [...]

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็นให้ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

ครอบครัวนางหลิ่มไซฮง แซ่หลิ่ม พร้อมด้วยคุณอรนุช ศรีปัทกุลกิจ ได้บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับศูนย์บร [...]

สภากาชาดไทยรับสมัครอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

มาร่วมเป็นสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วยกันค่ [...]

ขอขอบคุณ คุณอุดมพรรณ มูลกันทา ที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ขอขอบคุณ ประชาชนทั่วไปที่ได้มอบสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากการร [...]

บุคลากรด่านหน้าหน่วยรถฉุกเฉินและผู้ช่วยเหลือคนไข้ของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ที่ รพ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บุคลากรด่านหน้าหน่วยรถฉุกเฉินและผู้ช่วยเหลือคนไข้ของศูนย์บริการฯ เริ่มทย [...]

เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน จองวัคซีนป้องกันโควิด-19

สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต โดยลงทะเบียนจองคิวได้ที่แพลตฟอร์ [...]

บุคลากรของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกที่ รพ.ลำพูน

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เร [...]

ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน หยุดให้บริการบางแผนก

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid­19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และมีผู้ติดเชื้อ [...]

การประกวดคลิปสร้างสรรค์

การประกวดคลิปสร้างสรรค์ "บริการแก่คนไทยทุกครอบครัว จากหมอประจำตัว 3 คน" ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบ [...]

โรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ป้องกันได้ด้วยมาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด และฉีดวัคซีนป้องกัน”

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดหน้าฝน พบโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ท [...]